За програмата

Специалността „Международен бизнес и финанси“ е създадена с цел подготовка на кадри както за финансовата система в България, така и за нуждите на широк спектър от фирми, особено такива с активна международна дейност. Освен за тях, специалността е насочена и към всеки, който би желал да получи актуална подготовка за успешното справяне с предизвикателствата на съвременността, в която границите между държавите са отворени и практически всеки бизнес е в по-голяма или по-малка степен международен.

          Съвременният бизнес почти във всички случаи предполага международна дейност, затова знанията за начина на работа в международна среда е от ключово значение за успеха на фирмите. Затова в учебния план на специалността са включени дисциплини като „Международни търговско право“, „Международни финанси“, „Финансиране на външнотърговските сделки“, „Култура на бизнес преговорите“. Същевременно успешният бизнес е немислим без познания за базови понятия по финанси, тъй като дейността на всяка фирма предполага финансови взаимоотношения с различни видове партньори. Затова в специалността се изучават и основни финансови дисциплини като “Инвестиции“, „Публични финанси“, „Финансов счетоводсто“ и други, които да създадат на студентите – бъдещи специалисти – увереността, че умеят да боравят с финансова информация и да я използват за целите на работата си.

Студентите, които завършват тази специалност имат познания, които да им помогнат успешно да се реализират на различни позиции както в частния сектор – във външнотърговски фирми и други организации с международна дейност, във финансови институции – банки, застрахователни компании и други фирми, така и в публичния, в чиято дейност все повече се прилагат международни споразумения.